El-sjekk

  • Elsjekk bolig
  • Termografering av sikringsskap
  • Tilsynskontroller
  • El-kontroll næring/el-kontroll landbruk

Det er du som eier som er ansvarlig for at ditt elektriske anlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand.